PRIMJENA

PRAKTIČNE PREPORUKE, KORIŠTENJE I DOZIRANJE

AZOTER® je posebno pogodan za primjenu u tlu sa sadržajem humusa iznad 1% i pH-vrijednošću u rasponu 5,0 – 8,5. Najpogodnija primjena je za srednje teška tla. Za ekstremno laka pješčana i jako kisela tla primjena gnojiva AZOTER nije preporučljiva.

Specifikacije korištenja:

Bakterijsko gnojivo AZOTER® koristi se prije sjetve. Optimalna primjena je 10 – 14 dana prije sjetve. U primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji primjenjuje se neposredno prije sjetve, odnosno uz sadnju uzgajanih kultura ili izravno kod sjetve s neposrednom ugradnjom u profil tla. Pri jakom Sunčevu zračenju potrebno je ovaj preparat ugraditi u tlo tijekom 2 – 4 sata da mikrobi ne budu duže vrijeme izloženi jakom Sunčevom zračenja.

Primjena
a) Primjena raspršivačima:

Primjenjuje se pomoću prskalica na površinu tla. Razrjeđuje se s vodom u odnosu ovisnom o stroju za prskanje, pa se ugrađuje u tlo pomoću diskova, odnosno kompaktora, kultivatora jer dugoročno intenzivno UV zračenje negativno djeluje na vitalitet bakterija. Mješljivost preparata je dobra, može se miješati i primjenjivati zajedno s reemergentnim herbicidima. Postoji i mogućnost zajedničke primjene sa slabim rastvorima mineralnih gnojiva. Ne smije se miješati s koncentratom tekućih gnojiva (npr. DAM 390). Radni pritisak ne smije prekoračiti vrijednost 2,5 atm.

Preporučena doza je 10 l po 1 hektaru (no najmanje 150 l pripremljenog rastvora po 1 hektaru), pri čemu deklarirane vrijednosti garantiraju učinak, kojim se može znatno smanjiti doza klasičnih tvorničkih gnojiva.

b) Primjena aplikatorima:
  • Drugi način uporabe gnojiva AZOTER je primjena aplikatorima montiranima na uređaje za kultivaciju pomoću kojih će se osigurati neposredna i izravna ugradnja dopremljenog gnojiva AZOTER u profil tla, istodobno se smanjuju troškovi za primjenu i sam radni postupak čini se jednostavnijim. Primjena bakterijskog gnojiva pomoću aplikatora sa zapreminom spremnika od 200 i 400 litara, fiksno montiranim na korištenoj mehanizaciji/tehnici (kompaktor, diskovi, kultivator) s podesivim radnim zahvatom prema širini korištene radne tehnike. Taj aplikator je isto tako opremljen vlastitom jedinicom upravljanja i elektromotorom koji je priključen na bateriju traktora. U rezervar aplikatora stavlja se koncentrat gnojiva AZOTER ili se isti može razrijediti s vodom u omjeru 1 : 1.
  • Postoji i mogućnost primjene pomoću aplikatora industrijskih gnojiva sa zapreminom spremnika od 400 i 600 litara s podesivim radnim zahvatom do 10 m, smještenim na trotočkastom prednjem produžetku za traktore (nije potreban prednji kardanski izvod jer je aplikator opremljen vlastitom jedinicom upravljanja i elektromotorom koji je priključen na bateriju traktora). U spremnik aplikatora stavlja se koncentrat gnojiva AZOTER ili se isti može razrijediti s vodom u omjeru 1 : 1.
c) Nakon primjene preparata potrebno je tehniku za aplikaciju dobro oprati
Propisi za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu i za zaštitu okoliša

S toksikološkog gledišta AZOTER je bezopasna tvar koja svojim sastavom ne ugrožava okoliš. Rukovanje preparatom ne zahtijeva nikakve posebne mjere s aspekta zaštite zdravlja i okoliša. Nakon završetka rada s proizvodom dovoljno se oprati sapunom i toplom vodom.

Isporuka i ambalaža preparata

AZOTER se isporučuje u povratnoj ambalaži od 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE i 1000 l IBC, koja je opremljena etiketama. Preparat je potrebno skladištiti u suhim, hladnim prostorijama s mogućnošću provjetravanja i držati odvojeno od namirnica, životinjske hrane, lijekova i ambalaže takvih tvari. Pri skladištenju dužem od 2 mjeseca potrebno je osigurati temperaturu skladišnog prostora do najviše 5°C.

Rok uporabe:

na temperaturi do 5 °C

na temperaturi do 15 °C

dva (2) mjeseca od datuma proizvodnje

tri (3) tjedna od datuma proizvodnje

Dosadašnja zakonska kategorizacija bakterijskih biognojiva AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B, AZORHIZ u kategoriji je pomoćnih tvari za tla.

Preparat AZOTER odobren je za korištenje u ekološkoj poljoprivredi i registriran je od strane međunarodne kompanije BIOKONTROLL.
Reg. No: 02.5/710/7/2009/
Council Regulation (EC) No: 834/2007, CR No: 889/2008 (EC) Annex I, European Parliament and Council Regulation (EU) 2018/848 and Executive Regulation of the Commission (EU) 2021/1165

Proizvođač:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dubravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovačka
MBS: 46911120, PIB: 2023660826IČ, PDV ID: SK2023660826