PORTFOLIO PROIZVODA

Aplikacija inkorporacijom

azoter

Osnovni proizvod kompanije je tekuće bakterijsko biognojivo AZOTER®. Isto dostiže apsolutno najveću gustoću vitalnih klica bakterija, tj. 4.109 klica u 1 ml gnojiva. Za gnojidbu jednog hektara tla dostatna je doza od 10 litara gnojiva AZOTER®, nakon primjene u tlu dolazi do intenzivnog razmnožavanja bakterija koje su sposobne učinkovito fiksirati dušik iz zraka i čine pristupačnima fosfor i kalij od nepristupačnih oblika. Svojim djelovanjem u tlu stvara dovoljnu količinu dušika, fosfora, kalija i istodobno proizvodi tvari u obliku fitohormona koji potiču rast, enzima i vitamina. Ekonomska učinkovitost ovog proizvoda je u smanjivanju troškova za ishranu bilja. Također, obnavlja mikrobijalni život u tlu, uz istodobno povećavanje količine mikroorganizama u tlu. AZOTER je siva čak sivo – smeđa, gusta tekućina s karakterističnim mirisom melase i bakterija, koji je tipičan za ovaj preparat. Preporučen je za gnojidbu svih ratarskih i povrtlarskih kultura.

 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za biljke
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • ne proizvodi nikakve nitrate niti nitrite
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske tvari u tlu
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • optimizira vrijednost reakcije tla
 • tekuće bakterijsko gnojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 4.109 CFU.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Vrijednost pH = 5,8 – 8,5

Azoter F_new

Tekuće bakterijsko gnojivo na bazi gnojiva AZOTER® koje sadrži parazitsku gljivicu Trichoderma atroviride, koja preventivno djeluje na spore fuzarija u tlu. Kod uzgoja poljoprivrednih kultura fuzarioze spadaju u najvažnije patogene, koji su značajni ne samo s ekonomskog aspekta, već i s aspekta sigurnosti hrane. Parazitska gljivica Trichoderma atroviride poboljšava prirodne sposobnosti tla time preventivno djeluje na spore fuzarija još u tlu. Ako se ta prevencija ne ostvari u tlu, onda dolazi do intenzivnog razmnožavanja spora, kao i do stvaranja mikotoksina. Pozitivni utjecaj učinka parazitske gljivice uočava se ne samo kod zastupnika roda Fusarium, već i drugih rodova, kao što su Pythium, Rhizoctonia i Botrytis, pri čemu Trichoderma atroviride ima izraziti stimulacijski utjecaj ne samo na dinamiku rasta bilja, već i na otpornost bilja, i to poboljšanjem obrambenih reakcija uzgajanih kultura i smanjenjem sadržaja mikotoksina u krajnjoj proizvodnji. Preporuča se za gnojidbu svih vrsta povrtlarskih usjeva, međutim, prvenstveno se koristi za kulture, koje mogu biti napadnute pripadnicima rodova Fusarium, naročito žitarice, kukuruz, povrtlarske kulture (plodno i tikvasto povrće).

 • preventivno djeluje na gljivice koje uzrokuju fuzarioze
 • učinkovito djeluje preventivno na izvor infekcije fuzarioza i smanjuje rizik prijenosa bolesti na uzgajane kultur
 • poboljšava kondiciju biljaka – povećavanjem obrambenog mehanizma bilja
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za biljke
 • povećava količinu i kvalitetu proizvodnje (smanjenjem mikotoksina i nitrata)
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • optimizira vrijednost reakcije tla
 • tekuće bakterijsko gnojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 4.109 CFU.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Vrijednost pH = 5,8 – 8,5

Azoter SC_new

Pored bakterija i učinkovitih aktivnih tvari prisutnih u tekućem bakterijskom gnojivu AZOTER®, AZOTER SC® sadrži mikoparazitsku gljivicu Coniothyrium minitans, koja pomaže u obnavljanju prirodne sposobnosti tla i time preventivno djeluje na spore bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) koja se nalazi u tlu. Coniothyrium minitans preventivno djeluje na pojavu i proširenje, odnosno infekciju uzgajanih kultura osjetljivih na navedenu bolest (repica, suncokret i druge). Time se stvara učinkovita pomoć u prevenciji pojave jedne od najozbiljnjih bolesti uljarica. Preporuča se za gnojidbu svih vrsta ratarskih i povrtlarskih kultura, međutim prvenstveno se koristi kod usjeva koji mogu biti napadnuti bolešću Sclerotinia sclerotiorum (godišnji suncokret, uljana ozima repica, povrće – grašak, peršin).

 • preventivno djeluje na spore sklerotinije
 • učinkovito djeluje preventivno na izvor infekcije bijele truleži i smanjuje rizik prijenosa bolesti na uzgajane kulture
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za bilje
 • povećava količinu i kvalitetu proizvodnje (povećanje uljnatosti)
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • optimizira vrijednost reakcije tla
 • tekuće bakterijsko gnojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 4.109 CFU.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
Vrijednost pH = 5,8 – 8,5

Azoter B_new

Tekuće bakterijsko gnojivo na temelju gnojiva AZOTER®, koje sadrži specijalnu bakteriju Pseudomonas putida, koja poboljšava prihvatljivost mikroelemenata za korijenski sustav uzgajanih kultura. AZOTER B® je tekuća tvar koja djeluje na bazi bakterija izvornog fitoedafona tla, koja se primjenjuje u tlu i koja svojim djelovanjem obnavlja mikrobijalni život u tlu, i stvara dovoljne količine dušika, fosfora, kalija i enzima za rast i razvoj bilja, čime se poboljšava dinamika rasta biljaka i njihova reproduktivna sposobnost. Ubrzava razgradnju primijenjenih digestata BPS-a, ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu i ujedno povećava iskoristivost hranjivih tvari iz primijenjenih digestata i postojećih zaliha hranjivih tvari u tlu. Sudjeluje u razgradnji aromatičnih tvari, kao i rezidualnih ostataka pesticida, koji zagađuju okoliš. Preporuča se za gnojidbu svih vrsta ratarskih i povrtlarskih kultura, međutim, prvenstveno se koristi kod usjeva, koji su gnojeni digestatima iz BPS-a. Preporuča se korištenje u tlu onečišćenom aromatskim organskim spojevima (ostaci ulja, pesticida itd.).

 • ubrzava razgradnju primijenjenih digestata BPS-a, ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu
 • povećava iskoristivost hranjivih tvari iz primijenjenih digestata i postojećih zaliha hranjivih tvari u tlu
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za bilje
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • sudjeluje u razgradnji aromatičnih tvari i rezidualnih ostataka pesticida,koji zagađuju okoliš
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • optimizira vrijednost reakcije tla
 • tekuće bakterijsko gnojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 4.109 CFU.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Vrijednost pH = 5,8 – 8,5

Azorhiz_new

Prošireni oblik gnojiva AZOTER®, koji sadrži simbiotske bakterije Rhizobiurm spp. (Rhizobium japonicum i Rhizobium leguminosarum) namijenjen je, naročito za uzgoj soje, graška, graha, lucerne i stočne hrane. AZORHIZ® je bakterijsko gnojivo s dvojnim djelovanjem, koje, zahvaljujući svom sastavu (asimbiotskih i simbiotskih sojeva bakterija) i učinkovitoj fiksaciji dušika iz zraka omogućuje dovoljnu opskrbu bilja dušikom tijekom cijele vegetacije uzgajanih kultura i ujedno pomaže stvaranje novih klica u korijenskom sastavu kulturnih usjeva, a koje poboljšava količinske i kvalitativne pokazatelje dobijenog uroda. Kao tekuća tvar, koja djeluje na bazi bakterija izvorne mikroflore, nakon primjene u tlu, svojim djelovanjem stvara dovoljne količine dušika, fosfora, kalija, i proizvodnjom fitohormona rasta ujedno doprinosi poboljšavanju kondicije uzgajanih kultura povećavanjem prirodne obrambene sposobnosti bilja.

 • učinkovitija fiksacija N2 i potpora rastu nodula u korijenskom sustavu
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za bilje
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • gnojivo namijenjeno za uzgoj soje, graška, graha, lucerne i stočne hrane
 • tekuće bakterijsko gnojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 4.109 CFU.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Vrijednost pH = 5,8 – 8,5

Prihrana preko lista

Azoter L_new

Tekuće bakterijsko gnojivo namijenjeno za folijarnu primjenu za široku lepezu uzgajanih kultura, a koje sadrži specijalnu vrstu bakterija (Herbaspirillum seropedicae) izoliranih iz biljnih tkiva koje prouzrokuju fiksaciju dušika iz zraka u bilju. Nitrogene bakterije korištene na zelenim dijelovima biljke tijekom vegetacijskog razdoblja, zahvaljujući svojoj visokoj mobilnosti, brzo prodiru kroz kutikulu lista u biljku i svojim djelovanjem stvaraju dovoljnu količinu dušika za ishranu bilja. Ovaj preparat služi kao bakterijsko folijarno gnojivo, pri čemu, zahvaljujući svojim učincima, može znatno smanjiti primjenjivane doze klasičnih tvorničkih i folijarnih gnojiva sa sadržajem dušika, a koje vodi do znatne financijske uštede. Pored navedenih specifičnih bakterija proizvod se koristi kao folijarno gnojivo za uljanu repicu, pšenicu, kukuruz, suncokret, šećernu repu, kao i za široku lepezu vrtlarskih usjeva. Nakon stvaranja dovoljne površine lista uzgajanih biljaka, uz smanjeno Sunčevo zračenje, koristi se raspršivanjem na zelene dijelove biljaka.

 • vezuje atmosferski dušik direktno u biljci
 • efikasan oblik opskrbljivanja dušikom u nepovoljnim uvjetima
 • prihrana preko lista
 • upotreba i u ekološkoj proizvodnji

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupan broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 2.109 CFU.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
Vrijednost pH = 5,8 – 8,5

Azoter L+_new

Tekuće bakterijsko gnojivo namijenjeno za folijarnu primjenu za široku lepezu uzgajanih kultura, a koje sadrži specijalnu vrstu bakterija (Herbaspirillum seropedicae) izoliranih iz biljnih tkiva koje prouzrokuju fiksaciju dušika iz zraka u bilju. Dušične bakterije korištene na zelenim dijelovima biljke tijekom vegetacijskog razdoblja, zahvaljujući svojoj visokoj mobilnosti, brzo prodiru kroz kutikulu lista u biljku i svojim djelovanjem stvaraju dovoljnu količinu dušika za ishranu bilja. Ovaj preparat služi kao bakterijsko folijarno gnojivo, pri čemu, zahvaljujući svojim učincima, može znatno smanjiti primjenjivane doze klasičnih tvorničkih i folijarnih gnojiva sa sadržajem dušika, a koje vodi do znatne financijske uštede. Pored navedenih specifičnih bakterija, AZOTER L+ sadrži i makro i mikro hranjive tvari, čime se uvrštava u kompleksna folijarna gnojiva sa širokospektralnim djelovanjem. Proizvod se koristi kao folijarno gnojivo za uljanu repicu, pšenicu, kukuruz, suncokret, šećernu repu, kao i za široku lepezu vrtlarskih usjeva. Nakon stvaranja dovoljne površine lista uzgajanih biljaka, uz smanjeno Sunčevo zračenje, koristi se raspršivanjem na zelene dijelove biljaka.

 • fiksira dušik iz zraka direktno u biljci
 • osigurava dopremu lako prihvatljivih hranjivih tvari (N, P, K)
 • sadrži mikroelemente u kelatnom obliku
 • efikasniji oblik osiguranja dopreme hranjivih tvari u nepogodnim uvjetima
 • tekuće bakterijsko gnojivo za folijarnu primjenu
 • upotreba u konvencionalnoj poljoprivredi

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupan broj vitalnih mikroorganizama najmanje 2.109 CFU.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Doza aplikacije sadrži 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 6,96g SO3
Vrijednost pH = 5,8-8,5

Azoter LF+_new

Specijalno tekuće bakterijsko gnojivo namijenjeno za folijarnu primjenu za široku lepezu uzgajanih kultura sa značajnim pratećim djelovanjem povećavajući prirodne obrambene sposobnosti usjeva uz naknadno poboljšanje kvalitete proizvodnje koja sadrži posebnu vrstu bakterije (Herbaspirillum seropedicae) izolirane iz biljnih tkiva, izaziva fiksaciju atmosferskog dušika u biljkama i gljivice Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride ima značajan stimulativni efekat ne samo na dinamiku rasta biljke, već i na otpornost biljaka poboljšanjem obrambenih reakcija uzgajanih kultura i smanjenjem sadržaja mikotoksina u finalnoj proizvodnji. Dušične bakterije primijenjene na zelene dijelove biljke tjekom vegetacije zbog svoje velike pokretljivosti brzo prodiru u biljku kroz kutikulu lista i svojim djelovanjem stvaraju dovoljnu količinu dušika za ishranu biljaka. Ovaj preparat služi kao mikrobiološko folijarno gnojivo dok njegovi efekti mogu značajno smanjiti doze primjena klasičnih industrijskih i folijarnih gnojiva sa sadržajem dušika, što dovodi do značajnih financijskih ušteda. AZOTER LF+ osim navedenih specifičnih bakterija također sadrži makro i mikroelemente, i time je klasificirano kao kompleksno folijarno gnojivo sa širokim spektrom djelovanja. Proizvod se koristi kao folijarno gnojivo za širok izbor povrtnih usjeva, voćaka, vinove loze i ratarskih usjeva. Nanosi se na zelene dijelove biljke prskanjem nakon stvaranja dovoljne zelene površine uzgajanih biljaka pod smanjenom Sunčevom svjetlošću.

 • vezuje atmosferski dušik direktno u biljci
 • osigurava dopremu lako prihvatljivih hranjivih tvari (N, P, K)
 • sadrži mikroelemente u kelatnom obliku
 • efikasniji oblik osiguranja dopreme hranjivih tvari u nepogodnim uvjetima
 • stimulativni efekat na dinamiku rasta biljke,i poboljšanje obrambenih sposobnosti uzgajanih
  kultura
 • povećava kvantitetu i kvalitetu proizvodnje
 • prihrana preko lista
 • upotreba u konvencionalnoj poljoprivredi

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupan broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 2.109 CFU.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride))
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Doza aplikacije sadrži 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 6,96g SO3
Vrijednost pH = 5,8-8,5

Azoter LF_new

Specijalno tekuće bakterijsko gnojivo namijenjeno za folijarnu primjenu za široku lepezu uzgajanih kultura sa značajnim pratećim djelovanjem povećavajući prirodne obrambene sposobnosti usjeva uz naknadno poboljšanje kvalitete proizvodnje koja sadrži posebnu vrstu bakterije (Herbaspirillum seropedicae) izolirane iz biljnih tkiva, izaziva fiksaciju atmosferskog dušika u biljkama i gljivice Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride ima značajan stimulativni efekat ne samo na dinamiku rasta biljke, već i na otpornost biljaka poboljšanjem obrambenih reakcija uzgajanih kultura i smanjenjem sadržaja mikotoksina u finalnoj proizvodnji. Dušične bakterije primijenjene na zelene dijelove biljke tjekom vegetacije zbog svoje velike pokretljivosti brzo prodiru u biljku kroz kutikulu lista i svojim djelovanjem stvaraju dovoljnu količinu dušika za ishranu biljaka. Ovaj preparat služi kao mikrobiološko folijarno gnojivo dok njegovi efekti mogu značajno smanjiti doze primjena klasičnih industrijskih i folijarnih gnojiva sa sadržajem dušika, što dovodi do značajnih financijskih ušteda. Proizvod se koristi kao folijarno gnojivo za širok izbor povrtnih usjeva, voćaka, vinove loze i ratarskih usjeva. Nanosi se na zelene dijelove biljke prskanjem nakon stvaranja dovoljne zelene površine uzgajanih biljaka pod smanjenom Sunčevom svjetlošću.

 • vezuje atmosferski dušik direktno u biljci
 • efikasan oblik opskrbljivanja dušikom u nepovoljnim uvjetima
 • stimulativni efekt na dinamiku rasta biljke,i poboljšanje obrambenih
 • sposobnosti uzgajanih kultura
 • povećava kvantitetu i kvalitetu proizvoda
 • prihrana preko lista
 • upotreba i u ekološkoj proizvodnji

Broj vitalnih mikroorganizama u CFU.cm-3
Ukupan broj vitalnih mikroorganizama najmanje je 2.109 CFU.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride)
Vrijednost pH = 5,5 – 7,0