ŠTO SE DOGAĐA U TLU

Iz organskih i mineralnih oblika mikrotijela u tlu pokreću biogene elemente potrebne za biljke, a u okoliš oslobađaju i izlučuju razne vitamine, antibiotike i aktivacijske tvari (stimulatore). Zato mikrobijalni život u tlu odlučuje o čitavom nizu proces, koji uvjetuju tijek raznih fizikalnokemijskih procesa, a koji specifično utječu na opskrbu korijena bilja hranjivim sastojcima. Bakterije u tlu u znatnoj mjeri utječu na ukupnu produktivnost tla, dakle na kvalitetu proizvodnje bilja. Također vezuju dušik iz zraka, čine pristupačnima teško pristupačne oblike hranjivih tvari, npr. fosfor, sudjeluju u mineralizaciji organskih tvari i ubrzavaju razgradnju biljnih ostataka, odnosno primarne organske mase u tlu čime utječu na proces stvaranja tla kao i na formiranje svojstava tla.

Zahvaljujući svom sastavu, bakterijski preparati AZOTER obnavljaju mikrobijalni život u tlu čime povećavaju plodnost i produktivnost tla što pozitivno utječe na kvalitetu dobivene proizvodnje. Bakterijska gnojiva AZOTER sadrže tri vrste matičnih bakterija koje sudjeluju u asimbiotskoj fiksaciji dušika iz zraka, pomažu procese razgradnje organske mase u tlu, potiču omogućavanje pristupačnima bitnih makrobiogenih elemenata, naročito fosfora, u tlu s nerastvorljivim oblicima, u pristupačne oblike. S obzirom na visoku koncentraciju bakterija koje su sadržane u gnojivu, nakon primjene gnojiva dolazi do znatnog povećanja bakterijske mikroflore u tlu. AZOTER sadrži sojeve bakterija Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense, koje sudjeluju u asimbiotskoj fiksaciji dušika iz zraka, čineći ga pristupačnim za bilje te s druge strane Bacillus megatherium koja sudjeluje u pretvaranju fosfora u pristupačan oblik.

obr poda HR uprava s nadpisom
N

60-80 kg

u optimalnim uvjetima 100 – 150 kg

Fiksacija dušika iz zraka

Dušik spada u osnovne makrobiogene elemente i označavan je kao element, koji je ,,motor rasta“. Razine dušika u tlu izravno ovise o zalihama humusa. Budući da minerali praktički ne sadrže dušik, oplemenjivanje tla ovim elementom povezano je s biološkom akumulacijom slobodnog atmosferskog dušika. Atmosfera je bogat izvor dušika navodi se da je sadržaj dušika na razini 78,09 volumenskog udjela, a koje preračunato po površini od 1 ha iznosi količinu 75 000 tona N2. Međutim, problem je vrlo jaka trostruka veza između atoma dušika, zbog koje bilje nije sposobno primiti atmosferski dušik i uključiti ga u svoj metabolizam hranjivih sastojaka. Mikrotijela tu jaku trostruku vezu mogu razbiti pomoću svog enzimskog aparata. Povećavanje učinkovitosti fiksacije dušika iz zraka pomoću bakterija postignuto je zahvaljujući pogodnom izboru sojeva koji su perspektivni ne samo s aspekta veoma učinkovitog asimbiotskog vezivanja dušika iz zraka, nego se nakon primjene u tlu, vrlo intenzivno razmnožavaju, uslijed čega dolazi do znatnog povećanja količine fiksiranog dušika pristupačnog za bilje. Bakterijska gnojiva AZOTER sadrže visoko efikasne sojeve asimbiotskih bakterija (Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense), koje su sposobne sintetizirati veliku količinu dušika tijekom vegetacijskog razdoblja uzgajanih kultura. Količina fiksiranog dušika prihvatljivog za bilje kreće se na razini 60 – 80 kg, što u optimalnim uvjetima, iznosi 100 – 150 kg dušika po ha, a koje smanjuje potrošnju klasičnih dušičnih gnojiva za pola time izrazito poboljšava ekonomiju uzgoja bilja.

P

30-40 kg

u optimalnim uvjetima 60 – 80 kg

Pretvaranje fosfora u pristupačan oblik iz nepristupačnih oblika

U usporedbi sa sadržajem N, K, Ca i Mg sadržaj ukupnog fosfora u tlu Slovačke je najniži (Pt =0,03 – 0,2 %), isti se sastoji od organske i anorganske frakcije, pri čemu u većini naših tala blago prevladava anorganski (25 – 98 %) fosfor iznad organskog (2 -75 %) fosfora uslijed pretežito mineralnog karaktera naših tala. Pretežiti dio fosfora (92 – 99 %) koji se nalazi u tlu nije prihvatljiv za biljke. Biljka može iskoristiti svega 1 – 8 % od cjelokupnih zaliha P za stvaranje uroda. Pretvorba fosfora u oblik rastvorljiv u vodi u tlu se ostvaruje i biološkim putem. Dobra biokemijska aktivnost mikroflore tla pozitivno utječe na oslobađanje fosfora iz teško rastvorljivih jedinjenja. Bacillus megatherium oslobađa vezani fosfor i pretvara u tlu postojeći trikalcijev fosfat u dikalcijev fosfat, čime jedinjenja fosfora čini pristupačnima za uzgajano bilje. Količina tako oslobođenog fosfora na kraju vegetacijskog razdoblja odgovara oko 30 – 40 kg fosfora u čistim hranjivim tvarima, a u optimalnim uvjetima čak 60 – 80 kg fosfora.

K

30-40 kg

Oslobađanje kalija i ubrzavanje procesa razgradnje ostataka nakon žetve

Pomoću uporabe gnojiva AZOTER u kombinaciji s prisutnom celulozom u tlu brzo raste količina bakterija, koje razgrađuju ostatke nakon žetve. Brza razgradnja i mineralizacija organskih sastojaka tla, uvjetovani su istodobnim djelovanjem različitih grupa mikroorganizama (npr. Azotobactera i celuloličkih bakterija). U navedenom procesu, uslijed djelovanja mikroorganizama, dolazi do mobilizacije (oslobađanja) kalija iz teško rastvorljivih organskih spojeva u oblike, koji su pristupačni za biljke, a količina tako oslobođenog kalija u čistim hranjivim sastojcima kreće se na razini 30 – 40 kg. Korištenje stimulativnog učinka gnojiva AZOTER u ubrzavanju proces razgradnje u ostacima nakon žetve (slama žita, repice, ostaci kukuruza) važno je jer neki usjevi nakon žetve glavnog proizvoda ostavljaju u polju veliku količinu lignoceluloznih ostataka sa širokim odnosom C – N, a koji u slučaju nerazgradnje inhibiraju klijavost sjemena i, također, služe kao hranjivo tlo za različite vrste plijesni koje inficiraju mlade biljke u nastajanju, u ranim fazama rasta, čime se pogoršava zdravlje uzgajanih usjeva, a koje negativno utječe na prinose.

POVEĆAVAMO PLODNOST TLA I UJEDNO ŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU
Prednosti korištenja gnojiva AZOTER:

• smanjuje potrošnju klasičnih dušičnih tvorničkih gnojiva približno za polovicu zato što fiksira dušik iz zraka – količina fiksiranog dušika prihvatljivog za bilje kreće se na razini 60 – 80 kg u optimalnim uvjetima 100 – 150 kg.N ha-1 (količina atmosferskog dušika iznad površine 1 ha je 75 000 tona)
• povećava iskoristivost korištenih mineralnih tvari i postojećih zaliha hranjivih tvari u tlu
• u usporedbi s drugim preparatima na bazi bakterija sadrži apsolutno najveću gustoću vitalnih bakterijalnih klica, tj. 4.109 klica u 1 ml gnojiva
• poboljšava biološka svojstva tla i obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
• povećava i čini pristupačnim za bilje fosfor iz nerastvorljivih spojeva – količina oslobođenog fosfora odgovara 30 – 40 kg P.ha-1, u optimalnim uvjetima 60 – 80 kg fosfora
• potiče proces razgradnje ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu što prouzrokuje postupno povećavanje plodnosti tla i stvara dobru podlogu za usjev
• ubrzava oslobađanje hranjivih sastojaka, kao i razgradnju korištenih digestata
• djeluje sinergistički i povećava učinkovitost drugih istodobno korištenih organskih gnojiva (stajsko gnojivo, gnojevka i zelena gnojidba)
• pozitivno utječe na strukturna svojstva i zrnatost tla
• poboljšava zračni i vodni režim u tlu, koji ima pozitivni utjecaj na prihvatljivost hranjivih sastojaka iz tla
• bakterije koje se nalaze u poljoprivredi AZOTER djeluju neutralno, u okružju, u kojem se iste nasele, postupno ispravljaju pH – vrijednost na vrijednost neutralne reakcije tla
• oporavlja tlo od spora sclerotinie, kao i od hifa gljivica koje su uzrok fuzarioze
• učinkovito uništava izvor infekcije i smanjuje rizik prijenosa bolesti na uzgajane usjeve
• poboljšava kondiciju bilja (povećavanjem obrambenog mehanizma bilja)
• povećava količinu i kvalitetu proizvodnje (smanjenjem mikotoksina i nitrata)
• pozitivno utječe na cjelokupnu ekonomiju sustava uzgoja
• koristi se i u ekološkoj poljoprivredi