Ispitivanje odnosno provjera učinkovitosti mikrobiološkog pripravka za tretiranje tla AZOTER® F i folijarnog biološkog pripravka AZOTER® L u uzgoju kukuruza koje je proveo Institut za agronomske znanosti FAOZ SPU (Fakultet agrobiologije i prehrambenih resursa Slovačkog sveučilišta za poljoprivredu) u Nitri 2023. godine.

 

 

 

 

Doc. Ing. Ivan Černy PhD. Institut poljoprivrednih znanosti FAPZ SPU u Nitri, Slovačka

Doc. Ing. Ladislav Varga PhD. profesor na poljoprivrednom fakultetu u Nitri, a ujedno i produkt menadžer u AZOTER Trading s.r.o.

 

Karakteristika lokacije i pokusnog mjesta

Eksperiment na površini zasijanom kukuruzom (Zea mays L.) proveden je 2023. godine u istraživačko-eksperimentalnoj bazi Centra biologije i ekologije biljaka Fakulteta za agrobiologiju i prehrambene resurse Slovačkog sveučilišta za poljoprivredu u Nitri. Pokusno područje geografski se nalazi u zapadnom dijelu Žitavske uzvisine na nadmorskoj visini od 170-175 m. n. m. Lokacija istraživačke baze ima karakter ravnice sa srednje teškim ilovastim tlima i tipom tla – Hnedozem kultizemná (HMa) (tla smeđe boje – gajnjače – nap. prev.) . Sadržaj pristupačnih hranjiva prema agrokemijskoj analizi na pokusnom mjestu pokazao je visoku opskrbljenost pristupačnim hranjivima, udio humusa iznosio je 2,69% i pH = 7,40. Lokacija istraživačko-eksperimentalne baze nalazi se u proizvodnom području kukuruza i svrstava se u vrlo toplo agroklimatsko područje, s prosječnom količinom oborina za mjesece od IV. do IX. 320,3 mm. Pokus je proveden istovremeno s fokusom na kukuruz i suncokret.

 

Cilj pokusa

Cilj pokusa bio je usporediti učinkovitost bakterijskog pripravka AZOTER (asimbiotske bakterije i prema proizvodu AZOTER F/SC prema fokusu u kombinaciji s mikoparazitnim/mikrotoksikogenim gljivama Trichoderma atroviride i Conithyrium sp.) apliciranog u tlo tijekom pripreme tla za sjetvu kao i kombinacija aplikacije u tlo bakterijskog pripravka AZOTER F i folijarno apliciranog mikrobnog pripravka AZOTER L u različitim količinama dušika (redukcija za 30 ili 50%) na parametre uroda kukuruza, u usporedbi s kontrolnim varijantama, posebice s varijantom gnojenom punom NPK ishranom. Doza gnojidbe za potrebe pokusa određena je na temelju agrokemijske analize za potpunu nadoknadu hraniva. Ovim pokusom željelo se provjeriti učinkovitost bakterijske komponente AZOTER F i AZOTER L pri redukciji dušika, a ostali parametri gnojidbe (P, K) održavani su na istoj razini u svim gnojenim varijantama.

 

Varijante pokusa

Pokus je proveden u nekoliko varijanti, uključujući kontrolne – negnojena i gnojena punom dozom NPK, kao i u varijantama s aplikacijom AZOTER F i AZOTER L uz različite doze gnojidbe dušikom. Pokus je postavljen u konvencionalnom obliku uzgoja i izveden je u tri ponavljanja.

U varijanti pune doze NPK doza dušika određena je na temelju prethodne agrokemijske analize u rasponu 285,2 kg N. ha-1. U varijanti sa smanjenom dozom dušika za 30% u odnosu na promatranu punu dozu N (doza N smanjena za 85,86 kg.ha-1) apliciran je AZOTER F u standardnoj preporučenoj dozi (10 l.ha-1; 150-200 l H2O, aplikacija prije sjetve s neposrednom inkorporacijom u tlo). U varijanti s dozom dušika smanjenom za 50% u odnosu na promatranu punu dozu N (redukcija aplikacije čistog N za 142,6 kg.ha-1)  primijenjena je aplikacija AZOTER F u standardnoj preporučenoj dozi (10 l.ha-1; 150 – 200 l H2O, aplicirati prije sjetve s neposrednom inkorporacijom u tlo) te naknadna aplikacija pripravka AZOTER L(10 l.ha-1; 150-200 l H2O, aplikacija u fazi rasta 6 – 8 listova eksperimentalnog usjeva).

graf HR

Grafikon: Utjecaj bakterijskog pripravka AZOTER F i AZOTER L pri redukciji dušika u komparaciji s punom dozom NPK na urod kukuruza

 

Zaključak

U eksperimentu je praćen utjecaj pripravaka AZOTER F i AZOTER L u različitim dozama gnojidbe dušikom na urod kukuruza, ostali parametri gnojidbe (P, K) nisu se mijenjali u pojedinim gnojenim varijantama.

Rezultati eksperimenta potvrdili su ukupni pozitivan utjecaj bakterijskog pripravka  AZOTER F (predsjetvena aplikacija) i kombinacije bakterijskog pripravka za tretiranje tla AZOTER F (predsjetvena aplikacija) s folijarno apliciranim mikrobnim pripravkom Azoter L (aplikacija u fazi rasta sa 6-8 listova) na formiranje uroda kukuruza.

Rezultatima je potvrđen pozitivan utjecaj pripravka AZOTER F na tlo adekvatno opskrbljeno hranjivima, kako u varijanti njegove kombinacije s punom dozom NPK gnojidbe, tako i u redukciji gnojidbe za 30% i za 50% u kombinaciji s folijarnom ishranom AZOTER L. Relativno manja korist od aplikacije AZOTER F pri punoj dozi NPK posljedica je ograničavajuće sposobnosti biljaka za primanje hranjiva.

U varijanti sa redukcijom doze dušika od 30% i aplikacijom standardne doze pripravka AZOTER F ostvaren je urod kukuruza od 8,12t.ha-1, što predstavlja povećanje od 5,04% odn. za gotovo 0,4 t.ha-1 u komparaciji sa varijantom samo pune doze NPK gnojidbe (urod 7,73 t.ha-1), uz istovremenu uštedu doze dušika za 85,86 kg.ha-1 .

U varijanti s 50% redukcijom ukupne doze N i kombinacijom aplikacije standardne doze AZOTER F i folijarne aplikacije pripravka AZOTER L, zabilježili smo gotovo identičan urod kukuruza (7,8t ha-1) kao u varijanti samo s punom dozom NPK, uz istovremenu uštedu doze dušika za 142,6 kg.ha-1.što u konačnom efektu predstavlja značajnu financijsku uštedu.

 

Život mikroba u tlu odnosno koncentracija i sastav mikroorganizama utječe na sve vitalne procese u tla, počevši od plodnosti tla do povećanja imuniteta biljaka. Djelovanjem bakterijskog preparata AZOTER ® F osigurava stalnu opskrbu važnim  makro i mikro elementima zajedno s fitohormonima rasta i vitaminima za biljke prihvatljivi i odmah upotrebljivi oblik koji se može učinkovito uključiti u metabolizam tvari bilje. Gubici hranjivih tvari kroz tekućine i plinove  se eliminiraju. Zbog obnovljenog mikrobnog život u tlu i intenzivna aktivnost bakterija pritom Metabioza ubrzava razgradnju žetvenih ostatak i anorganskih tvari u tlu, što dovodi do poboljšanja zračnog i vodenog režima u tlu i ujedno se povećava iskoristivost primijenjena mineralna ishrana i postojeća zaliha hraniva u tlu. Mnogi uzgajivači ne samo u Slovačkoj nego i u inozemstvu imaju višegodišnje pozitivno iskustvo s primjenom AZOTER ® .

 

Pokus je proveden u suradnji s: AZOTER Trading s.r.o. Dúbravská 2, 841 04 Bratislava, Slovačka